Company Profile Download

ดาวน์โหลดโปรไฟล์บริษัท

Service

ดูแลระบบด้วยทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์ พร้อมให้บริการหลังการขาย ฟรี 1 ปี

นโยบายการให้บริการและการรับประกันสินค้า

สินค้าที่ลูกค้าซื้อจากทางบริษัทฯ ภายในระยะเวลา 1 ปี หากเกิดการขัดข้องทางบริษัทมีบริการซ่อมให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ลูกค้าสามารถแจ้งรับบริการหลังการขายได้ โดยติดต่อเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า

เพื่อทำการลงบันทึกและให้เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงเข้าไปตรวจสอบ แจ้งทางโทรศัพท์หมายเลข 035-252999 (สาขาอยุธยา)

และหมายเลข 037-274 127 (สาขาปราจีนบุรี) ในเวลาทำการ จันทร์-เสาร์ 9.00-15.30 น

*กรณีที่ตรวจพบว่าสินค้าเสียหายจากการใช้งานตามปกติ บริษัทฯ มีลำดับขั้นตอนในการปฏิบัติ ดังนี้

1. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบความเสียหาย (กรณีซื้อสินค้าพร้อมบริการติดตั้งของทางบริษัทฯ)

2. ต้องเป็นสินค้าที่ซื้อกับทางบริษัทเท่านั้นโดย ต้องมีสติ๊กเกอร์ CCTV ติดอยู่ทุกตัว

3. กรณีสินค้าเสียหายจากการใช้งานตามปกติเปลี่ยนตัวใหม่ทันที (กรณีทางบริษัทฯ ทำการติดตั้งไปแล้วไม

4. แจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ลูกค้าพร้อมแนะนำวิธีการแก้ไขและขั้นตอนการแก้ไข

(กรณีมีค่าใช้จ่ายจะทำการแจ้งให้ทราบก่อนทำการแก้ไข)

5. ทางบริษัทฯ ไม่รับประกันความเสียหายที่เกิดขึ้นจากทางด้าน Software

6. กรณีสินค้าเสียเกินระยะเวลา 7 วัน ทางบริษัทฯ จะทำการเปลี่ยนสินค้าทดแทนด้วยสินค้ารุ่นอื่น

ที่ใกล้เคียงกันโดยให้ระบบยัง คงใช้งานได้ตามปกติ โดยบริษัทฯ จะนำสินค้าตัวเสียไปส่งเคลมต่อไป

และนำกลับมาติดตั้งคืนให้ลูกค้าในวันหลัง

7. เสนอลูกค้าเปลี่ยนสินค้ารุ่นใหม่ ตัวใหม่ ประกันใหม่ โดยลูกค้าจ่าย เงินส่วนต่างที่ได้การรับประกันเพิ่ม

ซึ่งทางบริษัทฯ จะโทรแจ้ง ลูกค้าเพื่อรับทราบ และยืนยันการเปลี่ยนสินค้าก่อนทุกครั้ง

8. เสนอลูกค้าอัพเกรดสินค้า ซึ่งลูกค้าจะได้สินค้าที่มีเทคโนโลยีดีกว่ารุ่นเดิม โดยลูกค้าจ่ายเงินในส่วนต่างที่เพิ่มขึ้น

ซึ่งทางบริษัทฯ จะโทรแจ้งลูกค้าเพื่อรับทราบ และยืนยันการอัพเกรดก่อนทุกครั้ง

9. ถ้าลูกค้ามีความประสงค์ที่จะรอการเปลี่ยนสินค้า ทางบริษัทฯ จะแจ้งกำหนดการเข้าของสินค้าโดยประมาณ ให้ลูกค้าทราบ

และแจ้ง ให้ลูกค้าทราบถึงความคืบหน้าเป็นระยะ

10. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกันสินค้าและอุปกรณ์ที่เสียหายแบบไม่ปกติ

คือสินค้าที่มีสภาพภายนอกผิดรูปแบบไปจากเดิม อาทิเช่น

- มีสภาพผิดปกติไปจากเดิมทางรูปทรง ได้แก่ แตก หัก บิ่น งอ ยุบ เบี้ยว ร้าว ทะลุ มีบางส่วนขาดหายไป

- สายสัญญาณ สายไฟ ขาด จากการมีคนตัดหรือหนูกัด

- สินค้ามีสภาพซึ่งไม่ควรเกิดขึ้นจากการใช้งานแบบปกติ หรือมีการเก็บรักษาที่ไม่ถูกต้อง อาทิเช่น มีคราบน้ำ

มีรอยสนิม ตะไคร่น้ำ มีรอยไหม้หรือ มีลายปริ้นท์ขาด เป็นต้น

*บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกหรือเสนอสินค้าทดแทนให้ลูกค้า

กรณีบริษัทฯไม่มีสินค้าตัวเดิมเปลี่ยนให้ตามนโยบายการเปลี่ยนสินค้า หากต้องการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

ลูกค้าจะต้องนำอุปกรณ์ที่ติดไปกับตัวสินค้าทั้งหมดมาด้วย เช่น กล่อง โฟม คู่มือ ไดร์เวอร์ ฯลฯ

ในกรณีที่สินค้าไม่มีปัญหาในการใช้งานหรือใช้งานได้ตามปกติ แต่ทางลูกค้าต้องการคืนสินค้าทางบริษัทฯ

จำเป็นต้องคิดค่าเสื่อมสินค้าตามความเหมาะสม